Danh sách Doanh nghiệp - Chủ vựa

(Tổng cộng có 29 Chủ vựa)

Lê Huy

Lê Quốc Huy

0918888426

Tổ 1, khóm 1, Phường 11

Mười Hòa Khánh

Nguyễn Văn Bình

0918058282

Tổ 2, khóm 1, Phường 11

Anh Trung

Nguyễn Khắc Cường

0867609468

Tổ 3, khóm 1, Phường 11

Tư Sum

Võ Thị Ánh Hồng

0918578452

Khóm 1, Phường 11

Thành Công

Phan Thành Công

0942680300

Tổ 1, khóm 1, Phường 11

Ánh Hồng

Văn Thị Ánh Hồng

0975623453

Khóm 1, Phường 11

Vựa xoài Bích Chi

Trần Thị Ngọc Bích

0902737376

Tổ 20, khóm 2, Phường 6

Chí tư

Nguyễn Thị Thu Tư

0372119498

Tổ 61, Khóm 6, Phường 6

Huỳnh Văn Hải

Huỳnh Văn Hải

0985636718

Tổ 11, Khóm 6, Phường 6

Hồ Ngọc Hữu

Hồ Ngọc Hữu

0939223681

Tổ 54, Khóm 6, Phường 6