Thông tin Doanh nghiệp

Mười Hòa Khánh

Mười Hòa Khánh

Địa chỉ

Tổ 2, khóm 1

Địa chỉ email

Đang cập nhật !

Số điện thoại

0918058282

Người đại diện

Nguyễn Văn Bình
Mười Hòa Khánh
Giới thiệu