Danh sách Doanh nghiệp - Chủ cửa hàng

(Tổng cộng có 38 Chủ cửa hàng)

Ba Tân

Đặng Phước Tân

0363541342

Tổ 10, khóm 1, Phường 11

Võ Xuân Bình

Võ Xuân Bình

0913192009

Tổ 51, khóm 5, Phường 11

Đức Tư

Nguyễn Thị Tố Nữ

0917116119

Tổ 10, khóm 1, Phường 11

Hùng Bế

Bùi Thiện Hùng

0913896143

98, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2

Lê Trần Phúc Duy

Lê Trần Phúc Duy

0918789114

128, Phạm Hữu Lầu, Phường 4

Công ty TNHH thương mại &DV ARA ĐT

Đoàn Văn Trọng

0919178798

109A, Nguyễn Thái Học, Phường 4

Văng Duyên

Lê Thị Mỹ Duyên

0939201060

Tổ 14, Khóm 3, Phường 6

Trung Yến

Trần Minh Phương

0908576086

Tổ 14, Khóm 3, Phường 6

Bảy Lâm

Hồ Văn Lâm

0907297726

Tổ 36, Khóm 4, Phường 6

Anh Dũng

Trần Trung Dũng

0845168968

Tổ 34, Khóm 4, Phường 6