Danh sách Doanh nghiệp - Vật tư thuốc BVTV

(Tổng cộng có 36 Vật tư thuốc BVTV)

Phước Lợi

Nguyễn Thanh Huy

0939534828

Tổ 6, ấp Tân Chủ, Xã Tân Thuận Tây

Kiều Thắm

Nguyễn Minh Kiều

0979244123

Tổ 8, ấp Tân Chủ, Xã Tân Thuận Tây

Hậu Hiển

Trần Thị Hậu

0933400726

Tổ 4, ấp Tân Hùng, Xã Tân Thuận Tây

Ngô Thanh Nhã

Ngô Thanh Nhã

0777674212

Tổ 4, ấp Tân Hùng, Xã Tân Thuận Tây

Tám Thắm

Trần Thị Thu Hương

0364020304

Tổ 4, ấp Tân Hùng, Xã Tân Thuận Tây

Sơn Thi

Nguyễn Kim Sơn

0906304028

Tổ 7, ấp Tân Hùng, Xã Tân Thuận Tây

Ba Khải

Võ Hoàng Ân

0976036540

Tổ 13, ấp Tân Hùng, Xã Tân Thuận Tây

Việt Linh

Huỳnh Thị Mỹ Linh

0909141222

Tổ 11, ấp Tân Chủ, Xã Tân Thuận Tây

Thành Dương

Đặng Thành Dương

Tổ 6, Tân Hậu, Xã Tân Thuận Tây

Huy Thuận

Trần Quốc Thuận

0939958687

Tổ 8, ấp Tân Chủ, Xã Tân Thuận Tây