Danh sách Doanh nghiệp - Hợp Tác Xã

(Tổng cộng có 9 Hợp Tác Xã)

TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT XOÀI AN TOÀN THEO HƯỚNG GAP PHƯỜNG 6

Nguyễn Châu Tuấn

0382612420

, Phường 6

HTX Nông nghiệp Mỹ Ngãi

Mai Thành Thật

0706992560

Ấp 2, Xã Mỹ Ngãi

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Mỹ Tân

Lê Nguyễn Hải Long

0919813236

Ấp 2, Xã Mỹ Tân

HTX Sản xuất lúa giống Mỹ Trà

Cao Văn Tải

0949894153

Ấp 3, Xã Mỹ Trà

HTX Xoài Tân Thuận Tây

, Xã Tân Thuận Tây

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hòa An

Lê Quốc Tâm

0944133309

, Xã Hòa An

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tân Thuận Đông

Huỳnh Ngọc Ẩn

0767314854

, Xã Tân Thuận Đông

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tịnh Thới

Võ Tấn Bảo

0989327787

, Xã Tịnh Thới