Thông tin Hợp tác xã

HTX Sản xuất lúa giống Mỹ Trà

HTX Sản xuất lúa giống Mỹ Trà

Địa chỉ

Ấp 3

Địa chỉ email

Đang cập nhật !

Số điện thoại

0949894153

Người đại diện

Cao Văn Tải
HTX Sản xuất lúa giống Mỹ Trà
Giới thiệu