Thông tin Doanh nghiệp

Công ty TNHH Kim Nhung Đồng Tháp

Công ty TNHH Kim Nhung Đồng Tháp

Địa chỉ

Tổ 1, khóm 1

Địa chỉ email

Đang cập nhật !

Số điện thoại

0919667061

Người đại diện

Đinh Kim Nhung
Công ty TNHH Kim Nhung Đồng Tháp
Giới thiệu